Chính sách vận chuyển

Hồng Minh Bakery có dịch vụ vận chuyển bánh tại nhà trong khu vực bán kính 3km từ cửa hàng. Trên 3km từ cửa hàng Quý khách vui lòng thay toán phí vận chuyển.

Phí vận chuyển sẽ được tính tùy theo khoảng cách xa gần từ địa chỉ của quý khách đến cửa hàng.